Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Roman Bórik
Posted  Posted ::  2007-12-30 10:53:00 PM
Subject  Subject ::  Re: Stavový řádek
Ten percentuálny údaj v stavovom riadku vyjadruje len veľmi hrubý odhad/výpočet využitia procesora PC pri emulácii. Teoreticky by mal približne zodpovedať údaju, ktorý zobrazuje správca úloh.
Počíta sa to zhruba tak, že každých 20ms sa vykoná toľko inštrukcií i8080 (resp. ide o počet taktov procesora), koľko by sa za 20ms v skutočnosti vykonalo. Vykonanie daného počtu taktov sa vykoná zvyčajne za kratšiu dobu a pomer tejto doby k 20ms vyjadruje to percento. K tomu sa ešte, samozrejme, pridáva zobrazovanie a ďalšie veci okolo emulácie, takže porovnanie tejto hodnoty s hodnotou, ktorú ukáže správca úloh, sa nemusí úplne zhodovať.

PS: Ďakujeme. Sme radi, že sa emulátor páči. Dôvod, prečo sme sa rozhodli napísať si emulátor sami, bol práve ten, že tie existujúce nezodpovedali našim predstavám.
Zvyšujúci sa počet stiahnutí emulátora nás teší (i keď to nie je samozrejme žiadne "hausnumero") a je zrejme dôkazom toho, že naše snaženie má svoj zmysel :-)
:: back to start of topic :: back to topic list ::