Forum

Z PMD 85 Infoserver

:: späť na zoznam tém ::
Správa
Autor  Autor ::  Vldo
Poslaná  Poslaná ::  28.12.2007 08:45:06
Predmet  Predmet ::  Poke dialog
jak funguje a co je vlastne ucelem tohoto dialogu?
 
Správa
Autor  Autor ::  Roman Bórik
Poslaná  Poslaná ::  29.12.2007 10:06:50
Predmet  Predmet ::  Re: Poke dialog
Účelom je možnosť si modifikovať (napoukovať) nejaký bežiaci program, napr. hru - nekonečné životy a pod. Viac je to asi známe zo Speccy alebo iných 8-bitov ako z PMD 85.
Funguje to tak, že si možno vytvoriť zoznam adries, ktoré sa po potvrdení modifikujú zadanými hodnotami (pôvodné hodnoty sa neodpamätávajú). Akoby sa v BASICu zadalo POKE adresa,hodnota. Po potvrdeni sa spracujú iba tie položky zoznamu, ktoré sú zaškrtnuté. Vytvorený zoznam sa pri vypnutí emulátora neodpamätáva. V nasledujúcej verzii bude ešte pridaná možnosť zadávať aj HEXA hodnoty.
Napr. v Manic Minerovi od VBG software možno nekonečné životy dosiahnúť poukom 6262,0.
PS: Zašktávacie políčko Preadresovanie pamäti 0C000h - 0CFFFh je funkčné iba pri Zbrojováčku, kde je možné pamäť "vedľa" VideoRAM spojiť do "súvislého" pamäťového priestoru. Táto fičurka sa využíva pri používaní CP/M.
:: späť na zoznam tém ::