Forum

Z PMD 85 Infoserver

:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::
Správa
Autor  Autor ::  Roman Bórik
Poslaná  Poslaná ::  24.12.2008 23:17:19
Predmet  Predmet ::  Re: PF 2009
Ďakujeme pekne a aj my želáme všetkým príjemné prežitie Vianočných sviatkov a úspešný Nový rok 2009.
Práca na emulátore posledné mesiace stagnuje z rôznych dôvodov, ale veríme, že budúci rok sa nám podarí opäť zdárne pokračovať :-)
:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::