Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Roman Bórik
Posted  Posted ::  2008-05-17 07:09:47 PM
Subject  Subject ::  Re: pmd85Emu a linux
Message box so spomenutou chybou môže nastať iba pri otváraní konfiguračného súboru "PMD85Emu.xml" a jeho definičného súboru "PMD85Emu.dtd". Oba súbory musia byť v adresári spolu s "PMD85Emu.exe".
Sú podľa mňa iba dve možnosti, prečo sa zobrazí toto hlásenie:
1. Niektorý zo súborov sa nenájde - keďže je Linux case sensitive, preverte, či majú súbory správne mená, tak ako sú uvedené vyššie.
2. Je problém so spracovaním obsahu súboru. "PMD85Emu.xml" je uložený v kódovaní "UTF-16 LE" (Unicode Little Endian), keďže sa prepokladá možnosť používať názvy adresárov a súborov aj s diakritikou apod. "PMD85Emu.dtd" je uložený v kódovaní "ISO 8859-2" a interne nepoužíva žiadne znaky mimo ASCII7. Takže v tomto prípade by mohol byť problém s tým Unicode kódovaním. Na parsovanie a spracovanie XML súboru používme hotovú komponentu, do ktorej my "nevidíme". V tomto prípade neviem ako pomôcť, keď vôbec netušíme, ako to pod Linuxom vo Wine funguje.

Mám ale pocit, že nám už ktosi písal, že mu emulátor vo Wine fungoval, len neviem ten email nájsť.
:: back to start of topic :: back to topic list ::