Forum

Z PMD 85 Infoserver

:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::
Správa
Autor  Autor ::  Martin Bórik
Poslaná  Poslaná ::  24.02.2009 19:57:23
Predmet  Predmet ::  Re: Consul 2717
Ahoj,
rozšírený grafický mód sa nastavuje na 5. bite portu PC systémového 8255. Ak je PC5 v stave H, je nastavený rozšírený grafický režim.

384 x 256:

MVI A,0BH
OUT 0F7H


288 x 256 (klasicky ako PMD 85):

MVI A,0AH
OUT 0F7H
 
Správa
Autor  Autor ::  Roman Bórik
Poslaná  Poslaná ::  24.02.2009 22:17:38
Predmet  Predmet ::  Re: Consul 2717
Pre úplnosť, popis portu PC (adresa 0F6H) systémového 8255:

     7   6   5   4   3   2   1   0
   ZORA RAM 6N8  -  -   AM  T4K T1K

T1K - tón 1kHz
T4K - tón 4kHz
AM - priame ovládanie akustického meniča
6N8 - 48/64 znakov na riadok, resp. grafický režim 288x256 alebo 384x256 bodov - pri tom druhom režime sa v jednom byte VRAM využíva všetkých 8 bitov (nie sú atribúty)
RAM - prepnutie do AllRAM modu (odpojenie ROM)
ZORA - zapnutie preadresovania oblasti pamäti v "nevyužitej" časti VRAM do adresného priestoru 0C000H až 0CFFFH

Port PC 8255 sa často ovláda po bitoch, aby sa neovplyvňovali ostatné bity. Takže:

MVI A,0BH    ; 384x256
OUT 0F7H

MVI A,0AH    ; 288x256
OUT 0F7H

MVI A,0DH    ; prepnutie do AllRAM (odpojenie ROM)
OUT 0F7H

MVI A,0CH    ; pripojeie ROM
OUT 0F7H

MVI A,0FH    ; zapnutie preadresovania 0C000H az 0CFFFH
OUT 0F7H

MVI A,0EH    ; vypnutie preadresovania 0C000H az 0CFFFH
OUT 0F7H
:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::