Forum

Z PMD 85 Infoserver

:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::
Správa
Autor  Autor ::  Roman Bórik
Poslaná  Poslaná ::  11.02.2009 20:00:26
Predmet  Predmet ::  Re: Basic G program
Žiaľ, o žiadnom takomto "udělátku" neviem :-)
Ale ak v budúcnosti bude dotiahnutá tlač do súboru, tak toto v podstate bude možné prostredníctvom emulátora.
Inou možnosťou by bolo vytvoriť si "ovládač", ktorý by bol zavesený na niektorý nevyužitý kanál v BASICu a presmeroval by tlačový výstup do pamäti. Tak by sa napríklad príkazom LIST#301; "vytlačil" program do pamäti a v emulátore by sa potom uložil príslušný kus pamäti do súboru.
:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::