Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Roman Bórik
Posted  Posted ::  2008-12-24 11:17:19 PM
Subject  Subject ::  Re: PF 2009
Ďakujeme pekne a aj my želáme všetkým príjemné prežitie Vianočných sviatkov a úspešný Nový rok 2009.
Práca na emulátore posledné mesiace stagnuje z rôznych dôvodov, ale veríme, že budúci rok sa nám podarí opäť zdárne pokračovať :-)
:: back to start of topic :: back to topic list ::