Forum

Z PMD 85 Infoserver

:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::
Správa
Autor  Autor ::  Roman Bórik
Poslaná  Poslaná ::  26.06.2009 18:45:16
Predmet  Predmet ::  Re: Volne chvile
Tak na Kermit sa chystám! Teda, nie že by som sa ho chystal celý naimplementovať, kdeže..., ale existuje implementácia (aj) pre CP/M, kde stačí upraviť HW závislú časť a hotovo.
Tá prúdová slučka je síce "problém", ale riešiteľný. Jednoduchý obvod (2xNPN, 2xPNP, 8xR) upraví prúdovú slučku na RS-232 úrovne. Potrebuje to pochopiteľne aj +12V a -5V, ale tie sú dostupné. Už sa iba zamýšľam nad dvoma spôsobmi realizácie.
1. externe - vymením pôvodný 5 kolíkový DIN za 7 kolíkový a na tie dva piny privediem +12V a -5V. Obvod bude v krytke CANNON konektora a 7 žilový káblik pôjde na 7 kolíkový DIN.
2. interne - na pravý bok počítača si umiestnim CANNON konektor a rovno použijem MAX232, keďže vo vnútri sú priamo TTL úrovne.

S tými hrami súhlasím. Akákoľvek nová hra poteší.
:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::