Forum

Z PMD 85 Infoserver

:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::
Správa
Autor  Autor ::  Martin Bórik
Poslaná  Poslaná ::  26.06.2009 12:51:09
Predmet  Predmet ::  Re: Volne chvile
Dexi! ... Dizziovina na PMD je geniálny nápad!!!
Momentálne mám síce na Speccy rozpracované oživenie VBG's Boulder Dash na 128k, ale iste sa už teraz začnem zamýšľať nad adventúrkou na PMD 85!! ;)
:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::