Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  dex
Posted  Posted ::  2009-11-18 07:15:34 PM
Subject  Subject ::  joystick a PMD-32
Jak se snáší joystick 4004 a PMD-32?
Nekolidují spolu?
Obejde se stávající software (hry) bez ůpravy, pokud bych chtěl používat obojí?
 
Message
Author  Author ::  Roman Bórik
Posted  Posted ::  2009-11-18 08:09:53 PM
Subject  Subject ::  Re: joystick a PMD-32
Žiaľ, bez úpravy sa neznesú. Defaultne je joystick rovnako ako PMD 32 na porte A (GPIO-0).
Naštastie sú konektory GPIO-0 a GPIO-1 zapojené rovnako a tak je možné joystick pripojiť aj na port B (GPIO-1).
V prípade potreby mať pripojené obe zariadenia, je preto nutné "prehodiť" joystick na port B (GPIO-1) a PMD 32 ponechať na porte A.
V konkrétnom programe je treba upraviť inicializáciu GPIO a adresu portu pre čítanie joysticku.

Inicializácia GPIO:
Pôvodne        Upraviť na
  MVI A,92h    MVI A,0C2h
  OUT 4Fh      OUT 4Fh
  MVI A,10h    MVI A,01h
  OUT 4Eh      OUT 4Eh

Čítanie stavu joysticku:
Pôvodne        Upraviť na
  IN  4Ch      IN  4Dh


O tomto probléme som sa okrajovo zmieňoval aj v popise programu Runner a v príklade INF súboru je vidieť napoukovanie hry Boulder Dash podľa vyššie uvedeného popisu.
 
Message
Author  Author ::  dex
Posted  Posted ::  2009-11-18 09:35:44 PM
Subject  Subject ::  Re: joystick a PMD-32
Nebylo by tedy jednodušší "přepíchnout" na GPIO1 PMD-32?
Sice by to vyžadovalo výměnu ROM, ale nebylo by nutné pak kvůli joysticku zasahovat do všemožného ostatního softu...
 
Message
Author  Author ::  Roman Bórik
Posted  Posted ::  2009-11-18 09:50:26 PM
Subject  Subject ::  Re: joystick a PMD-32
PMD 32 komunikuje cez port A v mode 2, a port B môže byť iba v módoch 0 alebo 1.
Iba port A môže byť v móde 2, ako obojstranná trojstavová zbernica.
Takže tvoja úvaha nie je realizovateľná.
:: back to topic list ::