Forum

Z PMD 85 Infoserver

:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::
Správa
Autor  Autor ::  Roman Bórik
Poslaná  Poslaná ::  07.07.2010 13:17:53
Predmet  Predmet ::  Re: FRED
No, je pravda, že tá guľa padá ihneď po zobrazení levelu, ale padá rovnako rýchlo, ako všetky ostatné ;-)
Tajomstvo úspechu je iba v tom, že OKAMŽITE po zobrazení levelu je potrebné vyštartovať do prava, aby vypustený vtáci stihli guľu zachytiť. Podobne je potrebné vo vhodnú dobu vypustiť aj tých ďalších dvoch vtákov, aby sa to stihlo. Nie je to kritické a tu je dôkaz.
:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::