Forum

Z PMD 85 Infoserver

:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::
Správa
Autor  Autor ::  dex
Poslaná  Poslaná ::  06.12.2009 22:58:13
Predmet  Predmet ::  Re: Kúpte si PMD 32-SD
Mně je známo, že ta MDF-85 funkční není.
:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::