Forum

Z PMD 85 Infoserver

:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::
Správa
Autor  Autor ::  Martin Bórik
Poslaná  Poslaná ::  15.10.2010 09:37:39
Predmet  Predmet ::  Re: RSS
Ďakujeme za feedback :)

Ešte bola chyba vo Fórum RSS. Linky na jednotlivé príspevky boli chybné a neodkazovali na konkrétne príspevky do fóra. Takže, bohužiaľ, vám asi ešte raz príde 20 nových príspevkov z fóra. :(

Za všetky problémy s RSS sa ešte raz ospravedlňujem...
:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::