Forum

Z PMD 85 Infoserver

:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::
Správa
Autor  Autor ::  Peter
Poslaná  Poslaná ::  04.06.2012 01:08:08
Predmet  Predmet ::  Re: Manic Minera New
Ide o túto verziu http://pmd85.borik.net/wiki/Manic_Miner.
 
Správa
Autor  Autor ::  Roman Bórik
Poslaná  Poslaná ::  04.06.2012 07:51:02
Predmet  Predmet ::  Re: Manic Minera New
Manic Miner má predsa autoštart, takže príkaz JUMP xxxx nie je nutný.
:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::