Forum

Z PMD 85 Infoserver

:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::
Správa
Autor  Autor ::  Roman Bórik
Poslaná  Poslaná ::  04.05.2012 07:54:08
Predmet  Predmet ::  Re: Připojení monitoru
Teoreticky by to možno šlo.
Podľa stručných informácií, ktoré som o EGA monitoroch čítal, tak sú signály v úrovniach TTL, čo by v prípade PMD 85-2 asi vyhovovalo. Nie som si ale istý, ako by to bolo so synchronizáciou. EGA monitor má osobitné vstupy pre horizontálnu a vertikálnu synchronizáciu, ale PMD 85 má iba spoločný synchronizačný výstup a naviac je synchronizačná zmes primiešaná do zelenej zložky.
Muselo by sa to odlaborovať. Osobnú skúsenosť nemám.
:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::