Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  matus15
Posted  Posted ::  2011-12-04 01:14:40 PM
Subject  Subject ::  MAŤO
Zdravím, nenájde sa u niekoho nákres dosky CPU z MAŤA?
 
Message
Author  Author ::  solaris104
Posted  Posted ::  2011-12-05 08:23:13 AM
Subject  Subject ::  Re: MAŤO
Tady je schema
http://www.8bity.cz/2011/schema-zapojeni-pocitace-mato/
 
Message
Author  Author ::  Lisiak4
Posted  Posted ::  2011-12-09 06:18:45 PM
Subject  Subject ::  Re: MAŤO
Ono sa vraví, že je Maťo kompatibilný s PMD, ale nebola by niekde príručka Basicu priamo určená tomuto počítači? Zistil som, že má Maťo k dispozícii napríklad viac špeciálnych grafických znakov, ktoré sú súčasťou Basicu ako samotné PMD 85-3. Tých rozdielov tam bude podľa mňa viac.

Maťo v emulátore nemá podporu nahrávania a prehrávania?
 
Message
Author  Author ::  Roman Bórik
Posted  Posted ::  2011-12-09 07:59:34 PM
Subject  Subject ::  Re: MAŤO
Maťo je kompatibilný s PMD 85-2 iba na úrovni BASICu a to tiež iba v prípade, že daný program v BASICu nepoužíva príkazy pre vstup a výstup (Maťovi chýba IF doska) a ak nevolá "nedokumentované" rutiny z Monitora.
Programy a hry v strojovom kóde by v pôvodnej "forme" v drvivej väčšine nefungovali, kvôli inak zapojenej klávesnici, resp. by sa vôbec nenahrali, keďže Maťo má úplne iný spôsob nahrávania na mgf.
Takže by sa všetky programy museli rozvŕtať a upravovať, aby na Maťovi fungovali. Toto musel urobiť pán Urda (autor Maťa), keď vytváral verziu počítača Maťo-Hry.
Kvôli zmenenému zapojeniu klávesnice je pochopiteľne zmenená aj štandardná rutina pre test klávesnice a to naviac tak, že kľúčové klávesy Kx nevracajú kódy ako na PMD 85-2, ale ako PMD 85-1. Plus vracia špeciálne kódy pre grafické znaky, ktoré sú, mám pocit, také, ako sú práve kódy kľúčových kláves na PMD 85-2. A nie som si istý, či nezmenil aj kódy riadiacich kláves, ale to si už presne nepamätám.
Originálnu príručku máme a dokonca existuje aj jej "elektronická" podoba v textovom súbore priamo od pána Urdu. Stiahnuť sa myslím dá na stránkach Free8bit.
Emulácia nahrávania na MGF na Maťovi bola v pláne, ale nejako sa kvôli iným veciam dostala do úzadia...
 
Message
Author  Author ::  Lisiak4
Posted  Posted ::  2011-12-09 09:16:46 PM
Subject  Subject ::  Re: MAŤO
Nejako sa mi to na tej stránke nepodarilo nájsť, aj som Googloval a nič. U Maťa ma zaujíma hlavne Basic G a kompletná znaková sada, ale to má ako obvykle čas. Pokiaľ by to niekto mal budem rád za pomoc :). Viem, že teraz robíte na GPMD85emulatore :)
 
Message
Author  Author ::  Roman Bórik
Posted  Posted ::  2011-12-09 11:49:56 PM
Subject  Subject ::  Re: MAŤO
Je to na konci stránky downloadov, pred diskusným fórom. Tu je priamy link.

Znakovú sadu v Maťovi možno vypísať napr. týmto programom:

10 GCLEAR
20 PRINT AT 1,6;"2x  3x  4x  5x  6x  7x  8x  9x"
30 FOR I=0 TO 15
40 PRINT AT I+3,1;"x";RIGHT$(HEX$(I),1);"   ";
50 FOR J='20 TO '90 STEP '10
60 PRINT CHR$(I+J);"   ";
70 NEXT J,I
 
Message
Author  Author ::  Lisiak4
Posted  Posted ::  2011-12-10 04:42:17 AM
Subject  Subject ::  Re: MAŤO
Tak to je super! Veľmi ďakujem :)
:: back to topic list ::