Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Roman Bórik
Posted  Posted ::  2012-07-31 09:45:01 AM
Subject  Subject ::  Re: ako sa menia na pmd 85-2 velke a male pismena
Ako som už bol spomínal vyššie a Dex tiež, problém je v zaseknutom klávese Shift (červená šípka dohora; ľavý, pravý, alebo aj oba Shifty). Na prvý pohľad to nemusí byť viditeľné a kláves nie je priamo zatlačený (pod hmatníkom je pružina, ktorá hmatník tlačí hore). Treba skrátka skúsiť na oba "poklepať", zatlačiť ich, či sa neuvoľnia. Vo vnútri klávesu je gumený kontakt, ktorý keď vyskočí z plastového telieska, tak si "sadne" na kontakty na plošnom spoji a tým spôsobí trvalý spoj. Je to "daň" za možno nešťastnú konštrukciu klávesnice a podpísal sa pod to samozrejme aj čas.

Príkaz SCALE x1,x2,y1,y2 určuje mierku pre kreslenie grafickými príkazmi (MOVE, PLOT, LABEL, AXES). Grafické rozlíšenie v BASICu je 256 bodov na šírku a 243 bodov na výšku. Takže ak sa použije príkaz SCALE 0,255,242,0, tak sa bude kresliť v "natívnom" rozlíšení BASICu a bod 0,0 bude vľavo hore.

Príkazom SCALE je možné si samozrejme zvoliť ľubovoľnú mierku a tým sa pozerať na kresliacu plochu "úplne inak". Skutočné bodové rozlíšenie sa samozrejme nezmení, BASIC prepočíta súradnicový systém zvolený pomocou príkazu SCALE na reálne rozlíšenie.
:: back to start of topic :: back to topic list ::