Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Roman Bórik
Posted  Posted ::  2012-06-26 10:05:03 PM
Subject  Subject ::  Re: řadič k PMD 85-2
Keďže mám tú dosku už doma, tak musím opraviť svoje tvrdenie. Je to doska z MFD 85 s tým, že je osadený iba 1kB RAM a vďaka chýbajúcim budičom MHB 8286 je "znemožnené" priame riadenie.
PMD 30 už má inú DPS s typickým Tesláckym označením.
:: back to start of topic :: back to topic list ::