Forum

Z PMD 85 Infoserver

:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::
Správa
Autor  Autor ::  Roman Bórik
Poslaná  Poslaná ::  12.06.2013 21:34:23
Predmet  Predmet ::  Re: VGA konvertor - mod HEXAC
Na týchto stránkach má David popis VGA konvertora a aj zdrojové súbory. Na Picasa dal fotky jednotlivých módov.
David zatiaľ neposkytol žiadny detailný popis módu HEXAC, ale podľa posledného obrázku a z VHD súboru to vyzerá tak, že sa jedná o možnosť voľby 16 rôznych farieb pre body, ktoré svietia a 16 farieb pre body, ktoré nesvietia. Atribút zaberá 4 šestice nad sebou, teda je 8 bitový. Atribútové bity horných dvoch šestíc určujú farbu bodov, ktoré svietia, atribúty dolných dvoch šestíc určujú farbu bodov, ktoré nesvietia.
:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::