Forum

Z PMD 85 Infoserver

:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::
Správa
Autor  Autor ::  Roman Bórik
Poslaná  Poslaná ::  08.11.2012 20:01:32
Predmet  Predmet ::  Re: další monitor pro PMD85 - pomůžete?
Poznám iba dva pôvodné úžitkové programy, ktoré využívali rozšírenú pamäť RAM.
Sú to debugger/assembler/monitor DAM+9000 a debugger/monitor VMON9000.
Oba požadovali, aby od 8000h bol prekopírovaný pôvodný Monitor a umiestnené boli od adresy 9000h.
Sú k dispozícii v downloadoch.
:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::