Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Roman Bórik
Posted  Posted ::  2012-11-08 08:01:32 PM
Subject  Subject ::  Re: další monitor pro PMD85 - pomůžete?
Poznám iba dva pôvodné úžitkové programy, ktoré využívali rozšírenú pamäť RAM.
Sú to debugger/assembler/monitor DAM+9000 a debugger/monitor VMON9000.
Oba požadovali, aby od 8000h bol prekopírovaný pôvodný Monitor a umiestnené boli od adresy 9000h.
Sú k dispozícii v downloadoch.
:: back to start of topic :: back to topic list ::