Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Martin Bórik
Posted  Posted ::  2012-09-25 12:17:04 PM
Subject  Subject ::  video: prehľad Československých počítačov a periférií
V nedeľu 23.9.2012 odvysielal druhý kanál Slovenskej verejnoprávnej televízie ďalšiu epizódu z cyklu "Noc v archíve", v ktorej sa objavil krátky príspevok, v ktorom vystupovali Československé počítače. Keďže pôvodná zvuková stopa ukážky bola iba syntetická hudba, ktorú moderátor navyše svojim nefundovaným komentárom znehodnotil, nahradil som ju skladbou prehrávanou zvukovým obvodom MIF 85. Nakoniec som celé video opatril anotáciami, ktoré predstavujú jednotlivé počítače a periférie.

»» YouTube video

Vo videu sa predstavia:
  - Didaktik Gama
  - Consul 2717 - Zbrojováček
  - Tlačiareň EPSON FX-800
  - Tesla SP 210T
  - PMD 85-3
  - PMD 40
  - PMD 32
  - PP-01
  - PP-06
  - Didaktik Alfa 2
  - a ešte jeden neznámy počítač, s ktorého identifikáciou nám môžete pomôcť ;)

EDIT: Keďže sa vo videu vyskytuje Didaktik Gama, či PMD 85-3 s pripojenou PMD 32, predpokladáme, že archivárom trocha "ušiel" rok výroby tohto snímku a domievame sa, že ide o zábery z roku 1988 prípadne 1987 ak išlo o prezentáciu "horúcich" noviniek...
:: back to topic list ::