Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Martin Bórik
Posted  Posted ::  2013-01-30 06:24:27 PM
Subject  Subject ::  Re: SAA1099P pro MIF 85
Neviem, ako bola otázka myslená, ale SAA má oproti AY dve hardvérové obálky a dva šumové generátory - pre každú trojicu kanálov:

- kanál 1 / 4: ak je šumový generátor danej trojice kanálov nastavený na 3, frekvencia pre generátor šumu sa bude brať z nastavenej frekvencie tónového generátora tohto kanála
- kanál 2 / 5: ak je zapnutá hardvérová obálka pre danú trojicu kanálov, frekvencia pre obálku sa bude brať z nastavenej frekvencie tónového generátora tohto kanála
- kanál 3 / 6: ak je zapnutá hardvérová obálka pre danú trojicu kanálov, hlasitosť tejto obálky bude podľa nastavenej hlasitosti v tomto kanále
 
Message
Author  Author ::  Libor L.A.
Posted  Posted ::  2013-01-31 08:22:37 PM
Subject  Subject ::  Re: SAA1099P pro MIF 85
Díky za vysvětlení,

z nějakých materiálů v minulosti jsem žil v omylu, že SAA1099 má pouze jeden společný generátor obálky pro všech šest kanálů. Nicméně z Vašeho vysvětlení vyplývá, že pokud budu chtít aktivovat generátor obálky pro trojici kanálů, tak o jeden z těchto kanálů přijdu, protože slouží ke generování obálky. Takže pokud chci mít zapnuté dva generátory obálky, mohu mít pouze 2+2 nezávislé zvukové kanály?
 
Message
Author  Author ::  Martin Bórik
Posted  Posted ::  2013-01-31 08:51:40 PM
Subject  Subject ::  Re: SAA1099P pro MIF 85
Presne tak, správne! ;)
:: back to start of topic :: back to topic list ::