Forum

Z PMD 85 Infoserver

:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::
Správa
Autor  Autor ::  Roman Bórik
Poslaná  Poslaná ::  24.12.2013 13:12:04
Predmet  Predmet ::  Re: Délka MGF bloku v PTP manažeru
1. Nie. Po zmene hlavičkového bloku na bez-hlavičkový sa do bez-hlavičkového bloku uložia čisté dáta z pôvodného hlavičkového bloku BEZ bytu kontrolného súčtu.

Takže napr. po MGSV 00 8000 80FF BLOK0100
sa uloží 256 bytov dát + 1 byte kontrolný súčet a v hlavičke bude hodnota 00FFh (namiesto očakávaného 0100h, čo je ale skutočnosť (chyba), ktorá sa ťahá od prvej verzie Monitora). PTP manažér zobrazuje skutočnú hodnotu z hlavičky súboru, teda 00FFh.

Po zmene na bez-hlavičkový blok sa vezme iba tých 256 bytov čistých dát. PTP manažér zobrazuje skutočnú hodnotu dĺžky bez-hlavičkových dát, teda 0100h.

2. Ako som uviedol v predošlom bode, PTP manažér zobrazuje skutočnú hodnotu z hlavičky súboru a preto je tá hodnota o 1 byte menšia, ako skutočná hodnota dĺžky dát.
Zmeniť by to šlo, ale veľmi sa mi do toho nechce. Na jednej strane máš pravdu, že by to zodpovedalo skutočnej dĺžke, ale zároveň by mi vadilo, že to nezodpovedá hodnote z hlavičky súboru. Tak neviem... ;-)
 
Správa
Autor  Autor ::  Libor L.A.
Poslaná  Poslaná ::  24.12.2013 18:17:36
Predmet  Predmet ::  Re: Délka MGF bloku v PTP manažeru
Já už s tím počítám, je to spíše taková "Léčka na nováčky". (Snad jsem ten název nezkomolil..)
:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::