Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Libor L.A.
Posted  Posted ::  2013-07-29 08:14:48 PM
Subject  Subject ::  Re: přestavba 2A na 3?
Jakubovi jsem to poslal mailem, ostatní to najdete na http://pmd85.mysteria.cz/ v sekci Download. Dodatečně jsem si všiml, že tu Roman vložil asi totéž, takže alespoň můžete porovnat dva nezávislé zdroje.
:: back to start of topic :: back to topic list ::