Forum

Z PMD 85 Infoserver

:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::
Správa
Autor  Autor ::  Roman Bórik
Poslaná  Poslaná ::  27.01.2014 21:18:45
Predmet  Predmet ::  Re: Emulator pro Android
Pozor, nezamieňať jazyk Java a JavaScript. Sú to dve odlišné veci, i keď vychádzajúcich z podobných základov.
Aplikácie pre Android sa píšu v Jave. Ale tvoj emulátor je napísaný v JavaScripte a je ho možné spustiť iba v nejakom prehliadači.
Dotazujúci mal určite na mysli natívnu aplikáciu pre Android.

Existuje ešte jeden JS emulátor PMD 85: http://www.asm80.com/pmd85.html
:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::