Forum

Z PMD 85 Infoserver

:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::
Správa
Autor  Autor ::  Libor L.A.
Poslaná  Poslaná ::  10.11.2013 13:40:34
Predmet  Predmet ::  Re: Šestý pixel
Nebude tento efekt důsledkem nelinearity vodorovného vychylovacího napětí?
:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::