Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Roman Bórik
Posted  Posted ::  2013-08-23 08:53:25 PM
Subject  Subject ::  Re: Zdrojáky monitoru (2A) nebo alespoň soubor s labely a adresami?
V globále sa Monitor 2 a 2A nelíšia. Avšak v niektorých neskoršie vyrobených kusoch (aj 2 a aj 2A) sa objavila úprava v rutine HEADIN (8EDEh) - načítanie synchronizácie a hlavičky súboru z MGF. V Monitore 3 je už táto upravená verzia HEADIN. V balíku Emulátora je monit2.rom so starou verziou HEADIN, a monit2A.rom je s novou verziou HEADIN.

Našiel som nakoniec zdroják Monitora 2, ktorý vznikol pri OCR-kovaní komentovaného výpisu.
:: back to start of topic :: back to topic list ::