Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Roman Bórik
Posted  Posted ::  2013-08-17 10:41:51 AM
Subject  Subject ::  Re: jak získat programy v čistě binární formě?
Tá možnosť s obrazmi diskiet mi samozrejme napadla tiež, ale nechcel som to hneď rozpisovať...

Hry na obrazoch diskov P32 sú upravené tak, aby sa dali spusti pod CP/M cez program Runner. Samozrejme, na disketách sú už všetky hlavné bloky čisté, takže to možno využiť.
Na extrahovanie jednotlivých súborov z obrazov diskov treba použiť utilitu CP/M Image Manager, ktorá je aj pre Linux.

- každý program má svoj INF súbor, ktorý popisuje, čo a kam sa má nahrať do pamäte
- pre jednoduchosť treba obrázky ignorovať (príkaz PICTURE), zaujíma nás teda až to, čo je za prípadným obrázkom
- najdôležitejší je príkaz FILE, ktorý nahraje uvedený súbor na danú adresu
- príkazy POKE sa môžu v drvivej väčšine ignorovať, pretože modifikujú program kvôli disketovke alebo Joysticku, ale nemusí to byť vždy tak
- príkaz JUMP určuje adresu spustenia programu
- príkaz MONIT určuje, ktorý Monitor je nutný pre beh programu. Ak je tam MONITOR 1, tak tento program na PMD 85-2A nebude korektne fungovať. Musí tam byť buď 2 alebo môže príkaz MONITOR úplne chýbať
:: back to start of topic :: back to topic list ::