Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  JL
Posted  Posted ::  2013-08-16 06:59:02 PM
Subject  Subject ::  Re: Poškození prog. v basicu při nataženém ovladači KZD1, test RAM?
Takže tahle upravená verze už funguje lépe.
Basic programy nemrší.

Nicméně napsal jsem si program co vygeneruje 1KB pseudonáhodných dat, zapíše na kazetu a potom načte do jiné oblasti v paměti.
V řadě případů pak jsou při porovnávání nalezeny chyby.

Možná jen špatná kazeta.

Zatím to nechávám být a jdu debugovat tu sériovku.

Jakub
:: back to start of topic :: back to topic list ::