Forum

Z PMD 85 Infoserver

:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::
Správa
Autor  Autor ::  g0blinish
Poslaná  Poslaná ::  29.03.2015 11:46:41
Predmet  Predmet ::  Re: Help with .COM for pmddos
Thank you. seems i lost in the wiki?
 
Správa
Autor  Autor ::  Roman Bórik
Poslaná  Poslaná ::  29.03.2015 11:50:20
Predmet  Predmet ::  Re: Help with .COM for pmddos
I don't know. :-) Perhaps you only lost in translation... ;-)
 
Správa
Autor  Autor ::  g0blinish
Poslaná  Poslaná ::  29.03.2015 12:08:01
Predmet  Predmet ::  Re: Help with .COM for pmddos
yes, right xD
:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::