Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Roman Bórik
Posted  Posted ::  2014-06-02 09:14:29 AM
Subject  Subject ::  Re: nefunkční fullscreen ve verzi 2.2.8.301
O tomto probléme už vieme.
Zároveň si uvedomujeme, že aktuálne riešenie zobrazenia na celú obrazovku nie je dobré (osobne som mal chuť to úplne vyhodiť).
Pri zapnutí celoobrazovkového zobrazenia sa prepína rozlíšenie na 800x600 a zobrazovanie je vo veľkosti 2x2, takže by to malo byť primerane veľké. Avšak, zjavne v nových verziách Win tá zmena rozlíšenia nejako nezafunguje. To, že sa to "zasekne" bude zrejme iba dôsledok zásadných zmien, ktoré sa previedli v poslednej verzii emulátora.
Nebránime sa tomu, že sa na to v budúcnosti pozrieme, ale kedy to bude, ja sám netuším...
:: back to start of topic :: back to topic list ::