Forum

Z PMD 85 Infoserver

:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::
Správa
Autor  Autor ::  Roman Bórik
Poslaná  Poslaná ::  04.04.2016 08:04:29
Predmet  Predmet ::  Re: Soliter
To je všetko. Karta a symboly pod nadpisom v menu. ;-)
 
Správa
Autor  Autor ::  DanHen
Poslaná  Poslaná ::  06.04.2016 02:13:21
Predmet  Predmet ::  Re: Soliter
hura! :D
:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::