Forum

Z PMD 85 Infoserver

:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::
Správa
Autor  Autor ::  Roman Bórik
Poslaná  Poslaná ::  29.03.2016 19:22:58
Predmet  Predmet ::  Re: Porucha PMD 85-2
Myslím, že PMD 85 je v tomto smere pomerne odolné. Mám skúsenosť, že napr. CPU vydržalo dokonca dlhodobý skrat medzi dvoma adresovými vodičmi. Toto samozrejme nemusí platiť o všetkých obvodoch, ale vo všeobecnosti by nemal byť pri opatrnom a šetrnom zaobchádzaní problém.
Na doske PMD 85-2 je jediný CMOS obvod 4020 vľavo dole.
Samozrejme, kvalita DPS zodpovedá dobe, kedy bola vyrobená a tak treba byť pri vyťahovaní súčiastok a odsávaní opatrný. Prílišné prehriatie spojov môže spôsobiť odlúpnutie vodivých ciest. Na druhej strane vyťahovanie pinov súčiastok pri nedostatočnom odsatí, alebo nahriati môže tiež spôsobiť odlúpnutie spájkovacích plôšok, resp. zničenie prekovu. Skrátka, treba byť opatrný, netreba sa toho ale báť.
:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::