Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Roman Bórik
Posted  Posted ::  2010-06-26 10:22:42 PM
Subject  Subject ::  Re: Basic G a Pascal na PMDčku.
Žiaľ, TOM Pascal V2.2 nie je zrejme úplne v poriadku a o probléme s nahrávaním programu z kazety viem. Zápis na kazetu funguje. Keď som získal tento ROM modul, snažil som sa trasovaním zistiť, kde je problém pri čítaní z kazety, ale bol som neúspešný. A neskôr som už na to nemal čas.
Zdrojové texty oboch verzií sú na kazetu ukladané v 512 bytových blokoch (dôvod si môžete domyslieť), ako obyčajný textový súbor s riadkami ukončenými CRLF. Koniec textu je označený kódom 1Ah. V pamäti je ale zdrojový text tokenizovaný. Takže pri zápise na kazetu sa robí expanzia kľúčových slov a pri čítaní z kazety sa kľúčové slová tokenizujú. Dôvodom tokenizácie je, pochopiteľne, šetrenie pamäti.
Z rýchleho pohľadu do kódu som vtedy zistil, že TOM Pascal V2.2 sa od predošlej verzie PASCAL-PMD V1.02 (prípadne opravenej V1.1) líši v týchto veciach:
- zaberá v ROM Module takmer 28kB oproti 20kB pôvodnej verzie
- v pamäti je len potrebná časť kódu a zbytok sa podľa potreby z ROM Modulu doťahuje - opäť šetrenie pamäti
- chybové hlásenia sa vypisujú v textovej forme, nie iba číselne (toto je jeden z prípadov, kedy sa časť kódu doťahuje z ROM Modulu)
- pozná typ ukazateľ ^, s čím súvisí aj pridanie ďalších kľúčových slov NIL, RECORD, WITH a príkazov NEW, DISPOSE, MARK, RELEASE
:: back to start of topic :: back to topic list ::