Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Tomáš Pecina
Posted  Posted ::  2015-09-04 03:32:49 PM
Subject  Subject ::  Re: Chyba v popisu klávesnice
Mimochodem, v monitoru -3 nechali dělicí poměr 0x6ab, takže místo ~1200 Bd zapisuje tento model na magnetofon rychlostí 1171,65 Bd.
 
Message
Author  Author ::  Roman Bórik
Posted  Posted ::  2015-09-04 05:02:26 PM
Subject  Subject ::  Re: Chyba v popisu klávesnice
Je to tak. Keďže je ale nahrávacia rutina v PMD 85-2 a neskorších "adaptabilná", teda, že sa vie počas zavádzacieho tónu nasynchronizovať a dopočítať si šírku pulzov, tak to nie je problém.
:: back to start of topic :: back to topic list ::