Forum

Z PMD 85 Infoserver

:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::
Správa
Autor  Autor ::  Roman Bórik
Poslaná  Poslaná ::  17.08.2016 19:15:07
Predmet  Predmet ::  Re: Číslování pozic Eprom v modulu Basic
Tá "ekonomická" verzia bola bežná "prax" v záujme šetrenia.
Dokonca sa upustilo od odpájania napájania EPROM. Na DPS je vidieť že emitor a kolektor tranzistora sú prepojené. Takže vzhľadom na neosadené pätice pre ďalšie EPROM, stal sa 7405 nadbytočný.
Pri potrebe ďalších EPROM v druhom rade, je tak potrebné, kvôli jedinému invertoru, 7405 dodatočne osadiť.
http://www.sapi.cz/pmd-85/pmd85-3.php#odkaz3
:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::