Forum

Z PMD 85 Infoserver

:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::
Správa
Autor  Autor ::  Busy
Poslaná  Poslaná ::  31.07.2016 23:43:50
Predmet  Predmet ::  Re: Diktátor
Ale vznikol :)
http://busy.speccy.cz/tmp/diktator01.zip
 
Správa
Autor  Autor ::  mmartinka
Poslaná  Poslaná ::  01.08.2016 06:17:36
Predmet  Predmet ::  Re: Diktátor
Moc pěkné :) díky
:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::