Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Roman Bórik
Posted  Posted ::  2020-09-14 06:03:48 PM
Subject  Subject ::  Re: Obrazy disket P32
NCB je obraz disku pre jednodoskový počítač NCB85, ku ktorému som vytvoril implementáciu CP/M.
https://blog.borik.net/2013/02/cpm-pre-ncb85.html

XY1-4 sú iba pokusné definície, skôr možno "zabudnuté" v tom INI súbore, alebo pre študijné účely. :-D

P32 je bez prekladovej tabuľky, pretože samotné PMD 85 pri prístupe na PMD 32 pracuje s neprekladaným číslovaním logických sektorov.
Fyzické 5,25" diskety pre PMD 32 ale skutočne majú skew factor (dokonca na každej strane diskety iný), ale to je iba interná záležitosť PMD 32. Navonok ale majú logické sektory, ako som už spomenul, číslovanie sekvenčné, bez prekladu.
:: back to start of topic :: back to topic list ::