Forum

Z PMD 85 Infoserver

:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::
Správa
Autor  Autor ::  Roman Bórik
Poslaná  Poslaná ::  17.10.2023 13:07:22
Predmet  Predmet ::  Re: Emulace CPU
To si, žiaľ, vôbec netrúfam ani odhadovať...
:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::