Forum

Z PMD 85 Infoserver

:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::
Správa
Autor  Autor ::  Roman Bórik
Poslaná  Poslaná ::  02.04.2023 07:40:30
Predmet  Predmet ::  Re: MH102 v emulátoru
Funkcia INP(x) je veľmi stroho spomenutá na strane 50 v návode na použitie PMD 85-1.
https://pmd85.borik.net/?action=download&did=111
A tiež aj v návode k PMD 85-3 na strane 78.
https://pmd85.borik.net/?action=download&did=55

Signál RND1 z MH102 nie je implementovaný, keďže ani z katalógového listu nie je jasné, ako to má fungovať.
Implementácia ("zapojenie") je teda rovnaká, ako na PP 01, len je na iných portoch.
https://pp01.borik.net/index.php?pg=mh102
 
Správa
Autor  Autor ::  Petr
Poslaná  Poslaná ::  04.04.2023 18:08:37
Predmet  Predmet ::  Re: MH102 v emulátoru
Díky
Petr
:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::