Forum

Z PMD 85 Infoserver

:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::
Správa
Autor  Autor ::  Roman Bórik
Poslaná  Poslaná ::  09.01.2023 17:52:47
Predmet  Predmet ::  Re: pmd 85-3
Ako tu už bolo spomenuté, zjavne sa nerozbehol ani procesor, takže overiť napájacie napätia, restovací obvod a obsah EPROM a PROM.
Ako prvé ale skúste vybrať všetko, čo je v päticiach a znovu dobre zasunúť. Niekedy je problém iba v tom, že časom nemajú tie obvody v päticiach dobrý kontakt a takéto "odvšivenie" občas pomôže.
:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::