Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Roman Bórik
Posted  Posted ::  2023-01-09 05:52:47 PM
Subject  Subject ::  Re: pmd 85-3
Ako tu už bolo spomenuté, zjavne sa nerozbehol ani procesor, takže overiť napájacie napätia, restovací obvod a obsah EPROM a PROM.
Ako prvé ale skúste vybrať všetko, čo je v päticiach a znovu dobre zasunúť. Niekedy je problém iba v tom, že časom nemajú tie obvody v päticiach dobrý kontakt a takéto "odvšivenie" občas pomôže.
:: back to start of topic :: back to topic list ::