Forum

Z PMD 85 Infoserver

:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::
Správa
Autor  Autor ::  ZdenoSlavik
Poslaná  Poslaná ::  30.12.2022 11:25:17
Predmet  Predmet ::  Re: obvod 8253 a PMD 85-1
Pravdepodobne podporuje iba túto frekvenciu.
:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::