Forum

Z PMD 85 Infoserver

:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::
Správa
Autor  Autor ::  dex
Poslaná  Poslaná ::  30.10.2022 17:36:23
Predmet  Predmet ::  Re: Nahrávání programů z audio nahrávek WAV
Převedení zvukového záznamu do PTP souboru v PTP Manageru.
https://pmd85.borik.net/wiki/PTP_Manager
:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::