Blog:Image Zbrojováčkovských diskiet

Z PMD 85 Infoserver

Image 5,25" diskiet pre Zbrojováčka

Ako som bol sľúbil v príbehu o oprave Zbrojováčkovskej disketovky, spracoval som Image 5,25" diskiet, ktoré som získal od Schotka a dávam ich na stiahnutie.

Ako prvé sú to Image vo formáte DSK, ktoré je možné pomocou utility CPDWrite zapísať na fyzickú 360 kB 5,25" disketu. DSK Image možno vytvoriť z fyzickej diskety pomocou utility CPDRead.

Druhá várka sú RAW Image v čistom tvare, vytvorené z predošlých DSK súborov. Majú príponu DCZ (Disk Consul Zbrojováček) a budú neskôr použiteľné v našom emulátore.

Ako bonus tu prikladám utility pre konverziu DSK na RAW a naopak, ktoré som napísal a použil pre vytvorenie vyššie uvedených Image.

5,25" diskety Zbrojováčka používajú softvérový skew-factor a teda fyzicky sú sektory na diskete vo vzostupnom poradí od 1 do 9. Takže utility možno použiť jednoducho takto:

Dsk2Raw c2717-00.dsk c2717-00.dcz
Raw2Dsk -t40 -s9 -l2 c2717-00.dcz c2717-00.dsk


Pre zaujímavosť, disketová jednotka PMD 32 má formátované diskety tak, že skew-factor je realizovaný fyzicky na disketách a naviac na každej strane disku sú sektory v inom poradí.

Dsk2Raw -q1,2,3,4,5,6,7,8,9 pmd32disk.dsk pmd32disk.p32
Raw2Dsk -t40 -s9 -l2 -q3,6,9,1,4,7,2,5,8 -w2,5,8,3,6,9,1,4,7 pmd32disk.p32 pmd32disk.dsk

Toť vsjo...


- Doplnenie -

Kým bude do emulátora doplnená emulácia Zbrojováčkovskej disketovky a bude teda možné využiť uvedené DCZ image, je si možné pôvodné DSK image previesť do P32 image a tie vyskúšať a pozrieť obsah pomocou PMD 32. Samozrejme, nebude možné z týchto diskiet bootovať, ale vďaka rovnakému logickému formátu 5,25" diskiet PMD 32 a Zbrojováčka, bude možné normálne s disketami pracovať. Pochopiteľne, programy, ktoré sú ušité priamo pre C2717 zrejme tiež nebudú fungovať, ale to nevadí.

Takže Zbrojováčkovské DSK image prevedieme na P32 takto:

Dsk2Raw.exe -q1,5,9,4,8,3,7,2,6 -k2 c2717-00.dsk c2717-00.p32