Didaktik Alfa/en

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search


Didaktik Alfa

Didaktik Alfa, 1986(Source: HCM)
Didaktik Alfa, 1986
(Source: HCM)
Ing. Ľudovít Barát a Mgr. Martin Peťovský predstavujú Didaktik Alfa(Source: HCM)
Ing. Ľudovít Barát a Mgr. Martin Peťovský predstavujú Didaktik Alfa
(Source: HCM)

Počítač Didaktik Alfa bol vyrobený v roku 1986 v bývalom Československu, vo výrobnom družstve Didaktik Skalica ako vylepšený klon počítača PMD 85-1, ktorý mal v školách nahradiť. Pôvodný koncept Ing. Romana Kišša bol konštrukčne a dizajnovo vylepšený Ing. Ľudovítom Barátom a Mgr. Martinom Peťovským. Napriek niektorým zmenám v ROM bol viacmenej kompatibilný s PMD 85. Jeho výhodou bola hlavne kvalitnejšia klávesnica, naopak nevýhodou bolo, že nemal televizny výstup.

specification

 • year of construction: 1986, Didaktik Skalice
 • processor: MHB 8080A (2.048 MHz)
 • RAM: 48 KB
 • ROM: 4 KB Monitor na doske CPU, 9 KB BASIC ALFA v oddelenom ROM module
 • output: TV, composite video a RGB output
 • display resolution: 288×256 px
 • 1 of 4 colours on black background for 6 pixels wide stripes
  (on TV output it's lowered brightness and flashing)
 • properties:
  • system MONITOR (console)
  • built-in BASIC-G
  • save/load of programs on standard tape deck
  • video output to supplied monitor
  • power supply built-in monitor

Didaktik Alfa 2

Didaktik Alfa 2 bola inovovaná verzia počítača Didaktik Alfa. Didaktik Alfa 2 mal zmenenú dosku procesora, na ktorej už boli osadené 2 KB EPROM a teda celkovo 16 KB, v ktorých bol umiestnený základný systém Monitor a jazyk BASIC α/2.1. Základný Monitor vychádzal z Monitora PMD 85-2, ale obsahoval naviac kompletnú sadu znakov v kóde KOI-8 čs a ďalšie rozšírenia príkazov Monitora, ktoré sú aj v PMD 85-3. Znaky s diakritickými znamienkami a ďalšie špeciálne znaky sa zadávali so súčasných stlačením klávesy STOP. Podobne jazyk BASIC α/2.1 vychádza z PMD 85-2, ale obsahuje nové a upravené príkazy, ktoré sú aj v BASICu k PMD 85-3.

Didaktik Beta

Didaktik Beta bola posledná upravená verzia vychádzajúca z Didaktik Alfa 2 s rozšírenou pamäťou a sieťovou podporou.

source of informations