Maťo

Z PMD 85 Infoserver

MAŤO

MAŤO, 1989
MAŤO, 1989

MAŤO bol 8-bitový osobný počítač, ktorého autorom bol Ivan Urda a začal sa vyrábať v roku 1989 v bývalom Československu v Štátnom majetku Závadka nad Hronom. Prototyp bol vyvýjaný pod menom BAPO - "BAbačov POčítač", podľa mena vtedajšieho (zjavne skromného :) riaditeľa podniku. Cieľom bolo vytvoriť čo najlacnejší osobný počítač, preto sa predával aj ako elektronická stavebnica, ktorú si bolo možné zostaviť doma.

Koncepčne šlo o klon PMD 85, avšak snaha dosiahnuť, čo najnižšiu cenu znamenala stratu úplnej kompatibility s PMD 85 (kompatibilita bola dodržaná iba na úrovni programov v BASICu). O nekopatibilitu sa zásadne postarala zmena spôsobu záznamu na magnetofón a iné zapojenie klávesnice (mala menej kláves vďaka zavedeniu funkčnej klávesy CNT - Control), čo znemožnilo nahrávanie a fungovanie programov napísaných pôvodne pre PMD 85. Práve tento fakt a tiež neskoré nasadenie do predaja počítač MAŤO odsúdili na komerčný neúspech.

Počítač MAŤO sa neskôr predával aj s pamäťou ROM, ktorá obsahovala namiesto BASICu niekoľko upravených jednoduchých hier z PMD 85. Výroba počítača bola ukončená v roku 1992.

špecifikácia

 • Rok výroby: 1989, Štátny majetok Závadka nad Hronom
 • Procesor: MHB 8080A (2.048 MHz)
 • RAM: 48 KB
 • ROM: 16 KB
 • rozlíšenie: 288×256 pixelov, monochromatický výstup na TV (atribúty farby, resp. jasu neboli využité)
 • vlastnosti:
  • systémový monitor a vstavaný BASIC-G alebo upravené jednoduché hry z PMD 85
  • záznam programov na štandardný kazetový magnetofón
  • vstavaný napájací zdroj
  • vyvedená systémová zbernica, na ktorú je možné pripojiť pôvodnú interfejsovú dosku alebo ROM Modul z PMD 85