BT-100

Z PMD 85 Infoserver

BT-100


BT-100
BT-100

Obsah


BT-100 je jednoduchá jednoihličková tlačiareň, ktorá sa pripájala vo svojej dobe k rôznym 8 bitovým počítačom, vrátane PMD 85. Prispela k tomu vtedy určite pomerne priaznivá cena 1500 Kčs. Zároveň sa BT-100 predávala aj ako súčasť kazetopáskovej pamäte SP 210 T, čo jej výskyt v československých domácnostiach určite zvýšilo.

Tlačiareň umožňuje tlačiť na bežný kancelársky papier veľkosti A4 podložený "kopirákom". Umožňuje vytlačiť 480 bodov na riadok, rýchlosťou asi 150 bodov za sekundu. Tlačiareň obsahuje dva motory, jeden pre posun papiera, druhý pre posun vozíka, na ktorom je jediná tlačová ihla. Synchronizácia posuvu je riešená dvoma plastovými kolieskami (pre každý motor jeden) s rovnomerne rozmiestnenými štrbinami, cez ktoré sa optočlenom snímajú impulzy pri posuve papiera, resp. vozíka.

Tlačiareň sa napája externým jednosmerným zdrojom 22V/1A. Na zadnej strane tlačiarne sú iba spájkovacie piny, na ktoré je potrebné priviesť dané napätie.

Pripojenie k PMD 85

Pre pripojenie k počítaču slúžia dva 7-pinové DIN konektory umiestnené na zadnej strane tlačiarne označené IN a OUT. Na strane PMD 85 sa tlačiareň pripája na konektor K4 - GPIO/0, takže je potrebný 20 pinový konektor FRB samec.

Prepojenie BT-100 a PMD 85
BT-100 - 2x DIN-7 PMD 85 - FRB M20 (K4 - GPIO/0)
Význam Signál Smer Pin Port
snímač synchronizácie tlače OUT 6 ---> 9 PC7
snímač súradníc bodu OUT 7 ---> 10 PC6
snímač dorazu vozíka OUT 1 ---> 11 PC5
snímač posuvu papiera OUT 3 ---> 12 PC4
GND OUT 2 ---- 1 GND
posun vozíka vľavo IN 4 <--- 19 PA7
posun vozíka vpravo IN 1 <--- 17 PA5
posun papiera IN 6 <--- 18 PA4
ihla IN 5 <--- 14 PA0
GND IN 2 ---- 1 GND

Pripojenie k PC

Tlačiareň BT-100 je možné pripojiť k PC cez LPT konektor (25 pinový Cannon) a tlačiť tak priamo z Emulátora PMD 85. LPT port musí byť v BIOSe prepnutý do režimu EPP alebo ECP.

Prepojenie BT-100 a PMD 85
BT-100 - 2x DIN-7 PC - Cannon M25
Význam Signál Smer Pin Signál
snímač synchronizácie tlače OUT 6 ---> 10 nAck
snímač súradníc bodu OUT 7 ---> 13 Select
snímač dorazu vozíka OUT 1 ---> 11 Busy
snímač posuvu papiera OUT 3 ---> 12 Paper-Out
GND OUT 2 ---- 24 GND
posun vozíka vľavo IN 4 <--- 4 Data2
posun vozíka vpravo IN 1 <--- 3 Data1
posun papiera IN 6 <--- 2 Data0
ihla IN 5 <--- 5 Data3
GND IN 2 ---- 18 GND

Ovládací softvér

K tlačiarni BT-100 sa dodávalo tzv. Zvláštne príslušenstvo s ovládacím a demonštračným programom. Súbor pásky bt100ovl.ptp obsahuje tieto súbory:

  • 01/? TISK BT1 - ovládač pre BASIC-G /V1.0 - nahráva sa v Monitore príkazom MGLD 01 a inicializuje príkazom JUMP 7326
  • 02/? TISK BT2 - ovládač pre BASIC-G /V2.0 alebo BASIC-G /V2.A - nahráva sa v BASICu príkazom LOAD CODE 2 a inicializuje príkazom A=USR('7326)
  • 03/> DEMO BT - demonštračný program v BASICu - obsahuje ukážky a informácie o používaní ovládača
10 OUTPUT 2;"Tlac textu ";A;A$ : REM Tlač textu a premenných, ako v príkaze PRINT
20 PRINT #2;"Tlac textu ";A;A$ : REM Tlač textu a premenných, ako v príkaze PRINT
30 LIST #2; : REM Tlač listingu celého programu 
40 LIST #2;100 : REM Tlač listingu programu od riadku 100
50 A=USR(29269) : REM Hardcopy obrazovky

Druhou alternatívou je ovládač, ktorý sa nahráva z ROM Modulu. Tento ovládač bol pôvodne vytvorený pre Consul 2717 (Zbrojováček) a jeho zdrojový text vyšiel v Aktualitách č. 4 (12/89). Zdrojový text bol prepísaný do assembleru DAM, upravený a prispôsobený pre použitie v BASICu na PMD 85-2/2A/3. Zdrojový text je v súbore pásky bt100-rmm23-src.ptp. Súbory ovládačov určené do ROM Modulu pre jednotlivé verzie sú bt100-2.rmm - pre PMD 85-2/2A a bt100-3.rmm pre PMD 85-3 a umiestňujú sa do ktorejkoľvek pozície za BASICom. Ovládače sa spustia a inicializujú príkazom ROM x, kde x je číslo pozície v ROM Module.

10 OUTPUT 200; : REM Hardcopy obrazovky
20 OUTPUT 201;"Tlac textu ";A;A$ : REM Tlač textu a premenných, ako v príkaze PRINT
30 PRINT #201;"Tlac textu ";A;A$ : REM Tlač textu a premenných, ako v príkaze PRINT
40 LIST #201; : REM Tlač listingu celého programu
50 LIST #201;100 : REM Tlač listingu programu od riadku 100

Na stiahnutie

  • BT-100 - scan návodu k tlačiarni BT-100 a ovládače