Forum

Z PMD 85 Infoserver

:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::
Správa
Autor  Autor ::  Roman Bórik
Poslaná  Poslaná ::  10.10.2018 18:24:56
Predmet  Predmet ::  Re: Kontakt
Žiaľ, pán Ivan Urda asi pred dvoma rokmi zomrel.
:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::