Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Roman Bórik
Posted  Posted ::  2016-06-03 10:46:59 PM
Subject  Subject ::  Re: KZD1 a verze Eprom
V názve súboru je skutočne za písmenom `m` model počítača, resp. BASICu, pre ktorý je ovládač určený. K3 alebo K4 označuje konektor GPIO 0 alebo 1. Pri pohľade zozadu na počítač sú konektory sprava doľava K2 až K7. K1 je konektor, do ktorého sa zasúva ROM Modul, resp. konektor, do ktorého je zasunutá interfejsová doska (oba konektory sú prepojené).
Stručný popis ROM súborov je aj v súbore rom-list.txt, ktorý v adresári ROM Emulátora.
:: back to start of topic :: back to topic list ::