Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Marian
Posted  Posted ::  2016-05-13 04:24:54 PM
Subject  Subject ::  super emulator chlapi
Zdravím chlapi, vďaka Vášmu emulátoru som sa zas vrátil do detstva, veľká vďaka za to! Stále ešte pamätám ako sme nahrávali s kaziet a čakali kým sa hra načíta ;-) Hoci bola tá technológia primitívna, mala svoje čaro.
:: back to topic list ::